Informacija KLESTER System

KLESTER System — sisteminis požiūris į statybą

Informacija kompanijos klientams

Informacija kompanijos klientams

Svetainėje rekomenduojamos medžiagos panaudojimo instrukcijos ir techniniai duomenys buvo gauti remiantis mūsų, atliktų sutinkamai su tarptautinių standartų reikalavimais, bandymų bei testų rezultatais. Nurodytos reikšmės gali pasikeisti priklausomai nuo aplinkos sąlygų, šilumą izoliuojančių plokščių bei paviršių kokybės, statybininkų kvalifikacijos. Gamintojas nėra atsakingas už darbų su medžiaga technologijos nesilaikymą, o taip pat už jos taikymą siekiant tikslų ir sąlygomis, kurie nėra numatyti šiame techniniame aprašyme. Abejojant dėl teisingo konkrečios medžiagos panaudojimo, ją reikia savarankiškai išbandyti arba pasikonsultuoti su gamintoju. Šioje svetainėje pateikta informacija, o taip pat ir nepavirtintos raštiškos rekomendacijos negali būti besąlyginės gamintojo atsakomybės pagrindu.

Svetaines žemėlapis